Va­li­koi­mis­sam­me on Bel­gia­lai­sen telt­ta­val­mis­ta­ja Au­ten­ticin mo­ni­puo­li­nen ja laadukas valikoima pe­rin­tei­sem­piä par­tio­telt­to­ja ja tren­dik­käi­tä glamping-kel­lo­telt­to­ja. Teltat so­vel­tu­vat ym­pä­ri­vuo­ti­seen käyttöön ja ovat pit­kä­ai­ka­nen ja kestävä ratkaisu ma­joi­tu­tar­peen täyt­tä­mi­seen.

Teltat tehdään käsityönä Belgiassa, eikä laadusta ole tingitty. Telttojen osat on valmistettu paikallisesti ja kaikki telttojen valmistuksessa jäänyt materiaalien ylijäämä kierrätetään tai käytetään pienempien tuotteiden, kuten  pakkauspussien tai muiden tarvikkeiden valmistukseen. Autentic on osa The World of Tents -organisaatiota, joka perustettiin Belgiassa jo yli 100 vuotta sitten. Alkujaan organisaatio valmisti mm. partiotelttoja ja kriisiajan telttoja luonnonkatastrofien tai sotien runtelemien kodittomien ihmisten majoittamiseksi. Tarina ja toiminta jatkuu edelleen...

1642584242210_HERO_BELL-me.jpg

Kaikilla teltoilla on oma tunnistenumeronsa, joka takaa myös valmistajan 2 vuoden takuun. 

Teltan mukana saa kattavan tietopaketin teltan huollosta ja rakenteesta, jotta teltta pysyy mahdollisimman hyvänä ja palvelee vuosia eteenpäin. Tulemme myös tarvittaessa opastamaan teltan pystytyksessä paikan päälle.


Kaikki teltat ovat laadukasta, paksua puuvillaa, joka on hajuton, hengittävä ja kestävä telttamateriaali. Myös ympäristö kiittää, sillä 100%:n puuvilla on helpompi kierrättää käyttöikänsä jälkeen, kuin sekoitekankaat. 

Major -teltta

Major on suurin kel­lo­tel­tois­tam­me, joka takaa to­del­li­sen telt­tai­lun luk­suse­lä­myk­sen. 

Major, kuten muutkin telttamme on val­mis­tet­tu 100% puu­vil­las­ta. Vahvat alu­mii­ni­set kes­ki­tolp­pa sekä si­sään­käyn­nin A-tuki takaavat teltan vakauden säällä, kuin säällä. Major-teltan lattian läpimitta on 5,2 metriä ja korkeutta teltalla on 3,2 metriä.  Major -telttaa on saa­ta­vil­la useassa eri värissä. 


Major -telttaan mahtuu 8 pu­hal­let­ta­vaa patjaa tai 2 täy­si­mit­tais­ta pa­ri­sän­kyä pa­ri­sän­kyä. Il­lan­viet­to­ja ajatellen telttaan mahtuu istumaan jopa 25 ihmistä. Teltan yk­si­tyis­koh­dat ovat vii­mei­seen asti hiotut ja niiden ansiosta telttaa mah­dol­lis­ta käyttää moniin eri tar­koi­tuk­siin. Teltan seinät saa nostettua ylös, jolloin voit nauttia mukavasta il­ma­vir­ras­ta hyön­teis­verk­ko­jen kuitenkin pitäessä hyttyset loitolla. Teltan lattia on kou­ru­mai­nen, joka takaa sen, että vesi ei pääse suu­rim­mal­la­kaan sateella sisään. Pohja on myös ir­ro­tet­ta­vis­sa, mikäli telttaa haluaa käyttää katoksena. 

1643796969823_5.2_BELL_MATRESS_COLOR-me.png
1643800561130_speksti%201-me.png
1643800584156_speksi2-me.png
1643798385464_Korkeus%203.2m-2-me.png

Teltta on helppo pystyttää ja teltan mukana tulevatkin kattavat ohjeet niin huoltoon, psytytykseen kuin säilytykseenkin. 

1643800258231_1-me.png
1643800259636_2-me.png
1643800952224_5.2.-moss-face-me.png
1643801145398_5.2.-moss-verso-me.png
1643800953279_5.2.-roasted-pumpkin-face-me.png
1643801144177_5.2.-roasted-pumpkin-verso-me.png
1643800954516_5.2.-aubergine-face-me.png
1643801142265_5.2.-aubergine-verso-me.png
1643800954474_5.2.-turmeric-face-me.png
1643801212176_5.2.-turmeric-verso-me.png
1643800954647_5.2.-desert-face-me.png
1643801144523_5.2.-desert-verso-me.png
1643800954596_5.2.-blue-lagoon-face-me.png
1643801144816_5.2.-blue-lagoon-verso-me.png
1643802270121_Kaikki%20koot-me.png
1642585242184_turmeric-major-bell-tent-deluxe-basecamp-me.jpg
1642585482337_carabiner-side-tent-me.jpg
1642585229695_blue-lagoon-large-bell-tent-2-me.jpg
1642585478151_wet-autentic-fabric-me.png
1642585227216_turmeric-major-bell-tent-1-me.jpg
1642586885834_4.4_BELL_MATRESS_COLOR-me.png
1642585409827_carabiner-orange-me.jpg
1643801212176_5.2.-turmeric-verso-me.png

Telt­ta­kan­gas ma­te­ri­aa­li­na

  • 100% puuvilla on luon­tai­ses­ti ve­den­pi­tä­vä. Kas­tues­saan puuvilla turpoaa ja tekee kankaasta ve­den­pi­tä­vän. 
  • Kangas on ra­ken­teel­li­ses­ti käsitelty hometta ja UV-säteilyn ai­heut­ta­maa värien haih­tu­mis­ta vastaan. Ra­ken­teel­li­nen käsittely ei kulu sateessa, eikä uusin­ta­kä­sit­te­lyil­le ole tarvetta
  • Kä­sit­te­lyt on tehty tiukkojen Eu­roop­pa­lais­ten REACH Stan­dar­dien mu­kai­ses­ti. Tämä takaa kankaan kä­sit­te­lys­sä käy­tet­ty­jen ke­mi­kaa­lien tur­val­li­suu­den niin käyt­tä­jil­le itselleen, kuin ym­pä­ris­töl­le­kin. 
  • Puuvilla on hen­git­tä­vä ma­te­ri­aa­li, jolloin sisältä tulevan kosteuden (mm. hengitys) on mah­dol­lis­ta haihtua ilman kon­den­soi­tu­mis­ta teltan si­sä­puo­lel­le.
  • Tul­lees­saan käyt­töi­kän­sä päähän, telt­ta­kan­gas on helppo kier­rät­tää ver­rat­tu­na se­koi­te­kan­kai­siin.

HINNAT:

Major: 2390€ 

Large: 1920€ 

Middle: 1410€ 

Little: 1110€


Hinnat sisältävät alv24%.  Hintoihin lisätään mahdollinen toimituskulu. 

Kysy lisää!